שונות – מוצרים אחרים

ציוד לאתרי עבודה ואתרי בנייה
חבל על הדו"ח

עשרות דוחות מופקים מדי יום לקבלני בנייה וחברות תשתיות בגלל אי נקיטת זהירות וזלזול בבטיחות, דבר הגורם להפסדים רבים מדי שנה.

החיים ערך גבוהה

עשרות דוחות מופקים מדי יום לקבלני בנייה וחברות תשתיות בגלל אי נקיטת זהירות וזלזול בבטיחות, דבר הגורם להפסדים רבים מדי שנה.

חובה עליך
  • לנקוט בכל אמצעי זהירות.
  • לשמור על העובדים והנכסים שלך.
  • לא להקל ראש.
ע.ב מהנדסים
רשת בטיחות
לאתרי עבודה
ע.ב מהנדסים
פנסי אזהרה
לעבודות בכבישים
ע.ב מהנדסים
תמרורים
שלטים
ע.ב מהנדסים
שומר חניה
חניונים
ע.ב מהנדסים
מחסום חניה
חניונים
ע.ב מהנדסים
תמרור 930
הסדרי תנועה
ע.ב מהנדסים
תמרורים
שלטים
ע.ב מהנדסים
שומר חניה
חניונים