MY BABY

פרויקט דגל, תוכנן ובצוע טרם פתיחת הבניין השני של מיי-בייבי (הבניין החדש) בכפר ירכא בשנת 2019 בליווי מהנדסים, ממונה בטיחות, מנהל פרויקט, מפקח, עובדים, ספקים ונותני שירות שונים.

הביצוע כלל:

  • אספקת חומרים, כלים וציוד.
  • ביצוע עבודות: צביעה, התקנה, בקרה, סימון חניון, השגחה/מעקב ועוד …
  • מעצורי חניה, שלטים ותמרורים, עמודים גמישיםעמודי סימון, שרשראות, פסי האטה פלסטיק, …

העבודות בוצעו בשעות הלילה מטעמי בטיחות כדי לא להפריע ללקוחות מיי-בייבי ולא לסכן אותם.