מדיניות פרטיות

ע.ב מהנדסים שומרת על הפרטיות שלך על פי האמור בלשון החוק.
להלן פירוט מדיניות הפרטיות. ייעודו הוא הסברת אופן התנהלות החברה בנושא פרטיות הלקוחות ומתן שקיפות על השימוש שעושה החברה במידע המתקבל או הנאסף על ידה ממשתמשי האתר.
כגון הפרטים האישיים של המשתמשים, כל פרט לכשלעצמו ומספר פרטים המוצלבים יחדיו כגון שמות, כתובות מגורים וכתובת דואר אלקטרוני וכל פרט נוסף היימסר על ידך לחברה או שייאסף על ידי החברה בזמן השימוש בשירותים אותם היא מספקת באתר ובדרכים אחרות, ישמשו לזיהוי של המשתמשים.

מדיניות פרטיות זו של החברה יכולה להשתנות בכל זמן על פי רצון החברה מזמן לזמן ועל פי רצונה החופשי. הכרת תנאי מדיניות הפרטיות היא באחריותך המלאה, ככל שתעודכן. המלצתנו היא להתעדכן מדי זמן מה בשינויי המדיניות.

שימוש בעוגיות (Cookies) ושמירת נתונים מקומית

כמקובל באתרי אינטרנט האתר עלול להשתמש בטכנולוגיית ׳עוגיות׳ או בטכנולוגיות אחרות לשמירת מידע בכונן הקשיח של מחשבי המשתמשים. אלו קבצי מלל הכוללים את כתובת ה-IP שלך. המידע נאסף על מנת לגלות את הרגלי השימוש של המשתמשים באתר ולהתאים את חוויית השימוש (לדוגמא פרסומים מותאמים או התחברות אוטומטית לאיזורים למנויים בלבד מתוך ה-IP ממנו תתחבר), כמו גם למען שמירה על אבטחת מידע. ניתן לשנות הגדרות אלה לשמירת עוגיות במרבית דפדפני האינטרנט. אף על פי כן, יש לתת תשומת לב לכך שמחיקת קבצי העוגיות עשויה לא לאפשר שימוש בחלק מיישומי ושירותי האתר.

סיבות האיסוף והשימוש במידע

בשימושך באתר ובשירותי החברה אתה מצהיר כי ידוע לך והינך מסכים לשימוש החברה בפרטייך האישיים לכל צורך על פי המותר בחוק. לדוגמא, כדי לספק עבורך את השירותים, לשנות ולשפר תכנים ושירותים באתר החברה למען שיפור חוויית המשתמש עבור המשתמשים והלקוחות, אימות נתונים למען אספקת שירותי תמיכה ואף ליצירת סטטיסטיקות לשימוש החברה.

באפשרות החברה להשתמש במידע האישי שלך על פי חוק ולשלוח מפעם לפעם הודעות, עלונים והתכתבויות פרסומת בהם מבצעים, חידושים בשירותי ומוצרי החברה, הנחות או פרסומים אחרים מאת החברה או מגורמי צד שלישי אשר החברה תמצא כי יעניינו אותך.
הסכמתך לכללי המדיניות באמצעות שימושך באתר באים לידי ביטוי כהסכמתך לקבלת פרסומים על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ״ב-1982. אנא תשומת לבך כי על פי חוק זו זכותך לפנות לחברה ולבקש שלא לקבל דברי פרסומת.

ניטור ושיתוף המידע

ייתכנו מצבים בהם על מנת להשתמש בשירותים מסויימים או בשליחת פנייה לנציגי החברה תידרש הרשמה ובמסגרתה מסירת פרטים אישיים. אין כל דרישה במסירת המידע, אך במקרים מסוג זה השירותים עשויים שלא להינתן.
סוג המידע אותו החברה עשויה ללקט בנושא השימוש באתר החברה ברובו הינו סטטיסטי ולא מאפשר זיהוי בשם או באמצעי זיהוי כלליים אחרים כדוגמת טלפון או כתובת מגורים. המידע המלוקט כולל בין היתר את כתובות הדפים בהם גלשת, מדיה בה צפית ואף את הזמן המשוער בו בילית בדפים השונים באתר.
על פי החוק, המידע הנמסר על ידך לחברה יישמר במאגר הנתונים של החברה.

התחייבותך היא כי מסירת הפרטים שלך נעשית בשקיפות מלאה וכי הפרטים הנמסרים הינם אמינים ושאינם מערבים איזו שהם חצאי אמיתות או שגיאות. במקרים מסויימים השיחות עם מוקד שירות החברה מוקלטות לצורך בקרה על אופן מתן שירות הלקוחות ושיפורו.

זכות המשתמש לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ״א-1981

על פי החוק, זכות כל אדם לצפות באניפורמציה עליו הקיימת במאגר מידע ברשת ומשום כך במידה והמידע על אותו אדם נמצא שגוי או לא מדויק, יכול האדם לפנות בבקשה אל בעל מאגר המידע ואף, על פי תקנות החוק, לערער בפני בית המשפט השלום על סירוב היענות הבקשה לתיקון או מחיקת.

כדי שיתקבל אישור עברך לעיון, עדכון או מחיקת המידע האישי הצבור לגביך, נדרש אימות זהות שאופיו ייקבע על פי דעת החברה. בין אפשרויות אימות הזהות עלול להתבצע אימות אל מול מכשיר הטלפון שלך וכתובת המייל שלך. לאחר קבלת הבקשה נוכל לפנות להנפקת המידע עבורך בהתאם לחוק ובזמן סביר.

במידה והמידע נמצא כי אינו מדויק או מעודכן, תוכל לפנות לחברה למען מחיקתו, עדכונו או תיקונו בשליחת הודעה לכתובת: info@ab-eng.co.il במידה ויימחק המידע יכולה החברה להחליט למנוע לספק את שירותי האתר בחלקם או במלואם.

מסירת פרטים לגורמי צד שלישי

החברה לא תמסור מידע אישי לגורמי צד שלישי אלא אם יתקיימו אחד מהתנאים הבאים להלן:

 1. בהינתן רשותך מפורשות
 2. בעת שיתוף פעולה בין החברה לגורמי צד שלישי על מנת לספק את השירות המבוקש עבורך. בחלק ממקרים אלו תתבקש הסכמתך על מנת לקבל את השירותים.
 3. בעת שימוש תאגידים ביניהם קיים קשר לחברה, כמו חברות בנות, חברות אחיות או חברות על פי חוק.
 4. למניעת הונאות או התחזות למשתמשי החברה
 5. לטיפול בבעיות טכניות וכמו כן בבעיות אבטחה.
 6. בהינתן פסק דין לרבות הליך משפטי, בקשה של בית משפט למסירת מידע אודותיך.
 7. במצב חיוב חשיפת פרטיך במקרה של מחלוקת משפטית בין החברה לבינך.
 8. באם תתבצע באמצעותך באתר או באמצעות האתר מעשים אשר יש בהם ניגוד מתנאי השימוש באתר או עבירה על החוק.
 9. באם תימכר החברה או תעביר את פעילות האתר חלקה או כולה לצד שלישי, בתמורה או לא בתמורה, בכל דרך שהיא ואף במידה שתחבור החברה עם גוף אחר או תשלב שאת פעילות האתר עם פעילותו של גורם צד שלישי, בתנאי כי צד שלישי ימלא מדינות הפרטיות בפרט ואת תנאי השימוש ככלל.

יצירת קשר עם שירות הלקוחות אפשרית בכתיבת הודעה דרך דף צור קשר

0
  0
  סל הקניות
  העגלה ריקה

  מלאו פרטים ליצירת קשר

  נציג אישי יחזור אליכם עד יום עסקים.

  מוקד טלפוני פעיל: 8:00-16:00 ימים א’-ה’

  ע.ב מהנדסים ציוד לחניונים